נילי

שיכון בגבעת הורדים שעבר מהפך הכולל תוספות בניה, ממ"דים, מחסנים,
מעליות וחידוש ושיפוץ השטחים המשותפים.