מעלה הזיתים

בית כנסת בשכונת מעלה זיתים בירושלים הצופה להר הבית.