שת"פ עם אדריכלים


חברת 'היתר' מעניקה שירות ליווי לבקשות להיתר ולתוכניות בנין עיר (תב"ע) עבור אדריכלים. חברת היתר למעשה מטפלת בכל התהליך מול הרשויות וגורמי הרישוי השונים למעט התכנון. הדבר מאפשר לאדריכלים להתמקד בתכנון בלבד ללא צורך בעבודה סיזיפית מול הרשויות.

היתרון של 'היתר' בעבודה מול הרשויות הוא הכרת הגורם מולו עובדים ודרישותיו, והיכולת לייעץ לאדריכל כיצד לשלב כבר בשלב התכנון הראשוני את הדרוש על מנת שהתוכנית תאושר באופן המהיר ביותר. העבודה הרבה של חברת 'היתר' באמצעות הצוות המנוסה שלה מול המחלקות השונות בוועדות התכנון וכן מול גורמי רישוי חיצוניים כגון, כיבוי אש, משרד הבריאות, רשות העתיקות ועוד, מייעלת את התהליך וחוסכת לאדריכלים את הצורך לכתת רגליים בין הגורמים השונים.

מטבע הדברים – עבודת האדריכל צריכה להתמקד בתכנון ולא בבירוקרטיה. שילובה של חברת 'היתר' כיועץ חיצוני בהליך הרישוי מול האדריכל ומול היועצים השונים (Expeditor) מייעלת ומזרזת את הליך הרישוי תוך חיסכון משמעותי בזמן התהליך וחסכון משמועתי בעלויות הפרויקט.