טופס 4


תקנות התכנון והבניה קובעות כי לא ניתן לאכלס בניין חדש ו/או תוספת יחידת דיור לבניין קיים ו/או תוספת משמעותית לדירות קיימות מבלי שניתנה טופס 4/תעודת אכלוס לנכס. כמו כן, לא ניתן לחבר את הנכס לתשתיות חשמל מים וביוב טרם קבלת תעודת אכלוס כדין.

תהליך ההכנה לצורך קבלת טופס 4 מתחיל כבר בשלבי הבניה המוקדמים וכולל עבודה מורכבת מול גורמים רבים הן בוועדה המקומית והן משרדי ממשלה ורשויות שונות. לחברת היתר התמחות בליווי תהליך קבלת טופס 4 מול הרשויות, הדרכת היזם/קבלן בשלבי הביצוע לצורך השגת כל האישורים הנדרשים ובניה לפי התקינה הנדרשת לצורך מזעור עלויות של שיפורים ותיקונים נדרשים לצורך סיום הבניה ואכלוס הבנין. מומלץ מאוד להתחיל את תהליך הליווי לטופס 4 כבר בשלבי הבניה המוקדמים.